14-2012 Dátum konania 20. 2. 2012 10:00

14-2012

Bod č. 5 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007-2013

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 54 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 56 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 157 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
369 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007-2013 Uznesenie č.369/2012

Hlasovania:

Názov
0005.pdf