14-2012 Dátum konania 20. 2. 2012 10:00

14-2012

Bod č. 6 Aktualizácia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 - 2013

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 63 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 112 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 326 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 66 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
370 Aktualizácia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 - 2013 Uznesenie č.370/2012

Hlasovania:

Názov
0006.pdf