14-2012 Dátum konania 20. 2. 2012 10:00

14-2012

Bod č. 8 Politika súdržnosti EÚ v programovacom období 2014 - 2020, Návrh nadregionálnej stratégie Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 21 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 648 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
372 Politika súdržnosti EÚ v programovacom období 2014 - 2020, Návrh nadregionálnej stratégie Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.372/2012

Hlasovania:

Názov
0008.pdf