14-2012 Dátum konania 20. 2. 2012 10:00

14-2012

Bod č. 13 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 698 zo dňa 22.6.2009 k spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os 5: region. komunikácie zabezpečujúce dopr. obslužnosť regiónov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 66 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 102 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 72 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
377 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 698 zo dňa 22.6.2009 k spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os 5: region. komunikácie zabezpečujúce dopr. obslužnosť regiónov Uznesenie č.377/2012

Hlasovania:

Názov
0013.pdf