14-2012 Dátum konania 20. 2. 2012 10:00

14-2012

Bod č. 14 Zmena uznesenia č. 306/2011 a predloženie projektu „Ostrovy kultúry, Otvorená zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica podľa písomného vyzvania ROP-7.1-2012/01, Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 22 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 35 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
378 Zmena uznesenia č. 306/2011 a predloženie projektu „Ostrovy kultúry, Otvorená zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica podľa písomného vyzvania ROP-7.1-2012/01, Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 Uznesenie č.378/2012

Hlasovania:

Názov
0014.pdf