14-2012 Dátum konania 20. 2. 2012 10:00

14-2012

Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2011 a január 2012, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2011

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Hlavný dokument 265 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 273 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
368 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2011 a január 2012, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2011 Uznesenie č.368/2012

Hlasovania:

Názov
0004.pdf