14-2012 Dátum konania 20. 2. 2012 10:00

14-2012

Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2011 a január 2012, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2011

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Hlavný dokument č.1 265 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument č.2 273 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
368 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2011 a január 2012, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2011 Uznesenie č.368/2012

Hlasovania:

Názov
0004.pdf