15-2012 Dátum konania 16. 4. 2012 09:00

15-2012

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 15. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
379 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.379/2012

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf