15-2012 Dátum konania 16. 4. 2012 09:00

15-2012

Bod č. 18 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2010/2011

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 26 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 2394 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
408 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2010/2011 Uznesenie č.408/2012

Hlasovania:

Názov
0033.pdf