15-2012 Dátum konania 16. 4. 2012 09:00

15-2012

Bod č. 10 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 68 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 98 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 126 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
388 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov Uznesenie č.388/2012

Hlasovania:

Názov
0013.pdf