15-2012 Dátum konania 16. 4. 2012 09:00

15-2012

Bod č. 15 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 54 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 95 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
393 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Budovanie strategického spravodajského systému PHSR KSK" Uznesenie č.393/2012
394 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja" Uznesenie č.394/2012
395 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Program budovania logistického centra pre agrokomodity v Košickom kraji" Uznesenie č.395/2012
396 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Stratégia zvýšenia zamestnateľnosti prostredníctvom celoživotného vzdelávania v Košickom kraji" Uznesenie č.396/2012
397 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Štúdia vytvorenia integrovaného systému nakladania s odpadmi v Košickom kraji" Uznesenie č.397/2012
398 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Stratégia na zmiernenie sociálnej exklúzie v Košickom kraji" Uznesenie č.398/2012
399 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Stratégia trvalej udržateľnosti financovania ciest II. a III. triedy v Košickom kraji" Uznesenie č.399/2012
400 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2013 - 2020" Uznesenie č.400/2012
401 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Regionálna surovinová politika pre oblasť nerastných surovín" Uznesenie č.401/2012
402 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Plán využívania obnoviteľných zdrojov energie v Košickom kraji z pohľadu udržateľnosti a energetickej efektívnosti" Uznesenie č.402/2012
403 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Stratégia a realizácia marketingu pre Košický samosprávny kraj" Uznesenie č.403/2012
404 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Štúdia realizovateľnosti Vedecko technologického parku pre Košický kraj" Uznesenie č.404/2012
405 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji" Uznesenie č.405/2012

Hlasovania:

Názov
0018.pdf
0019.pdf
0020.pdf
0021.pdf
0022.pdf
0023.pdf
0024.pdf
0025.pdf
0026.pdf
0027.pdf
0028.pdf
0029.pdf
0030.pdf