15-2012 Dátum konania 16. 4. 2012 09:00

15-2012

Bod č. 11 Financovanie rozvoja dopravnej infraštruktúry v Programovacom období 2014 – 2020, návrh legislatívnych zmien v politike súdržnosti EÚ

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 12 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 174 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
389 Financovanie rozvoja dopravnej infraštruktúry v Programovacom období 2014 – 2020, návrh legislatívnych zmien v politike súdržnosti EÚ Uznesenie č.389/2012

Hlasovania:

Názov
0014.pdf