15-2012 Dátum konania 16. 4. 2012 09:00

15-2012

Bod č. 7 Návrh zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2012 a poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 80 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 83 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 87 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 100 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
384 Zoznam trvalo podporených podujatí na rok 2012 a poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.384/2012

Hlasovania:

Názov
0009.pdf