16-2012 Dátum konania 25. 6. 2012 09:00

16-2012

Bod č. 13 Schválenie kofinancovania sektorovej stratégie v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1d

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 36 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
438 Schválenie kofinancovania sektorovej stratégie v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1d - "Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020" Uznesenie č.438/2012

Hlasovania:

Názov
0018.pdf