16-2012 Dátum konania 25. 6. 2012 09:00

16-2012

Bod č. 15 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2011 a Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2012

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 25 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 27 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 38 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 438 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 747 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 58 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
440 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2011 a Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2012 Uznesenie č.440/2012

Hlasovania:

Názov
0020.pdf