16-2012 Dátum konania 25. 6. 2012 09:00

16-2012

Bod č. 7 Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených koncepcií rozvoja v oblasti školstva

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 12 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 21 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 4139 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
432 Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených koncepcií rozvoja v oblasti školstva Uznesenie č.432/2012

Hlasovania:

Názov
0009.pdf