16-2012 Dátum konania 25. 6. 2012 09:00

16-2012

Bod č. 8 Služba na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie (TE) na školách a školských zariadeniach v pôsobnosti KSK a dosiahnutie hmotného prospechu a výhody pre verejného obstarávateľa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 67 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 106 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 67 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
433 Služba na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie (TE) na školách a školských zariadeniach v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a dosiahnutie hmotného prospechu a výhody pre verejného obstarávateľa Uznesenie č.433/2012

Hlasovania:

Názov
0010.pdf