17-2012 Dátum konania 27. 8. 2012 09:00

17-2012

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 17. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
453 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.453/2012

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf