17-2012 Dátum konania 27. 8. 2012 09:00

17-2012

Bod č. 5 Informácia o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych krajoch v KSK

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 76 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
456 Informácia o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych krajoch v KSK Uznesenie č.456/2012

Hlasovania:

Názov
0005.pdf