17-2012 Dátum konania 27. 8. 2012 09:00

17-2012

Bod č. 15 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1d

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 23 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 58 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
466 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1d - Štúdia stabilizácie a rozvoja regionálneho trhu práce v IT sektore v Košickom kraji Uznesenie č.466/2012
467 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1d - Inovatívne finančné nástroje a ich využitie v podmienkach KSK Uznesenie č.467/2012

Hlasovania:

Názov
0017.pdf
0018.pdf