17-2012 Dátum konania 27. 8. 2012 09:00

17-2012

Bod č. 9 Zmena spôsobu financovania a právnej formy príspevkových organizácií na rozpočtové organizácie

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 22 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 43 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 22 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
460 Zmena spôsobu financovania a právnej formy príspevkových organizácií na rozpočtové organizácie Uznesenie č.460/2012

Hlasovania:

Názov
0010.pdf
0011.pdf