17-2012 Dátum konania 27. 8. 2012 09:00

17-2012

Bod č. 7 Poskytnutie dotácie nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 65 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 62 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 101 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
458 Poskytnutie dotácie nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.458/2012

Hlasovania:

Názov
0007.pdf
0008.pdf