17-2012 Dátum konania 27. 8. 2012 09:00

17-2012

Bod č. 12 Informatívna správa o schválení riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ nemocníc s poliklinikami, akciových spoločností za rok 2011

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 65 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 137 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
463 Informatívna správa o schválení riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ nemocníc s poliklinikami, akciových spoločností za rok 2011 Uznesenie č.463/2012

Hlasovania:

Názov
0014.pdf