17-2012 Dátum konania 27. 8. 2012 09:00

17-2012

Bod č. 13 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja v rámci operačnéoho OP: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 71 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 52 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
464 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja v rámci operačnéoho OP: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú Uznesenie č.464/2012

Hlasovania:

Názov
0015.pdf