17-2012 Dátum konania 27. 8. 2012 09:00

17-2012

Bod č. 21.c Zrušenie uznesenia č. 258/2011 zo dňa 18. apríla 2011 - "Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov v Rožňave", schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Rožňava na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienok obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 26 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 35 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 37 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 791 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 395 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
475 Zrušenie uznesenia č. 258/2011 zo dňa 18. apríla 2011 - "Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov v Rožňave", schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Rožňava na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienok obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.475/2012

Hlasovania:

Názov
0026.pdf