17-2012 Dátum konania 27. 8. 2012 09:00

17-2012

Bod č. 21.b Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišský Hrušov na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 21 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 28 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 29 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 1105 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 570 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
474 Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišský Hrušov na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.474/2012

Hlasovania:

Názov
0025.pdf