17-2012 Dátum konania 27. 8. 2012 09:00

17-2012

Bod č. 21.d Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Stratená na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 21 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 27 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 28 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 312 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1324 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
476 Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Stratená na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.476/2012

Hlasovania:

Názov
0027.pdf