18-2012 Dátum konania 22. 10. 2012 09:00

18-2012

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 18. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
478 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.478/2012

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf