18-2012 Dátum konania 22. 10. 2012 09:00

18-2012

Bod č. 8 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 3. etapa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 24 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 50 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
484 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 3. etapa Uznesenie č.484/2012

Hlasovania:

Názov
0010.pdf
0011.pdf
0012.pdf
0013.pdf
0014.pdf
0015.pdf
0016.pdf
0017.pdf
0018.pdf