18-2012 Dátum konania 22. 10. 2012 09:00

18-2012

Bod č. 16.a Nájom nebytových priestorov v budove na Turgenevovej ulici č. 36 v Košiciach, z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre SČK, územný spolok Košice - mesto

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 66 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 71 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
492 Nájom nebytových priestorov v budove na Turgenevovej ulici č. 36 v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre SČK, územný spolok Košice - mesto Uznesenie č.492/2012

Hlasovania:

Názov
0026.pdf