18-2012 Dátum konania 22. 10. 2012 09:00

18-2012

Bod č. 9 Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 18 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
485 Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.485/2012

Hlasovania:

Názov
0019.pdf