18-2012 Dátum konania 22. 10. 2012 09:00

18-2012

Bod č. 16.c Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 65 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 68 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 76 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
494 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.494/2012

Hlasovania:

Názov
0028.pdf