18-2012 Dátum konania 22. 10. 2012 09:00

18-2012

Bod č. 16.e Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Moldava nad Bodvou z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre mesto Moldava nad Bodvou

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 90 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 76 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.1 285 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 583 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
496 Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Moldava nad Bodvou z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre mesto Moldava nad Bodvou Uznesenie č.496/2012

Hlasovania:

Názov
0030.pdf