18-2012 Dátum konania 22. 10. 2012 09:00

18-2012

Bod č. 16.g Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Kráľovský Chlmec pre vlastníkov obytného domu

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 67 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 76 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.1 407 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 690 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
498 Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Kráľovský Chlmec pre vlastníkov obytného domu Uznesenie č.498/2012

Hlasovania:

Názov
0032.pdf