18-2012 Dátum konania 22. 10. 2012 09:00

18-2012

Bod č. 16.j Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Kráľovský Chlmec z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 65 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 79 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.1 405 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 789 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.3 612 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
501 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Kráľovský Chlmec z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.501/2012

Hlasovania:

Názov
0035.pdf