18-2012 Dátum konania 22. 10. 2012 09:00

18-2012

Bod č. 16.h Zrušenie uzn. č. 418/2012 zo dňa 16.4.2012-Spôsob prevodu budovy a pozemku v k.ú. K.Chlmec na ul.Pri štadióne č.69 v K.Chlmci na základe OVS a schválenie podmienok OVS,schválenie spôsobu prevodu vlast.nehnut. v k.ú. K.Chlmec na základe OVS a podmienok OVS

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 66 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 38 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 70 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.1 780 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 228 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.3 1054 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
499 Zrušenie uzn. č. 418/2012 zo dňa 16.4.2012-Spôsob prevodu budovy a pozemku v k.ú. K.Chlmec na ul.Pri štadióne č.69 v K.Chlmci na základe OVS a schválenie podmienok OVS,schválenie spôsobu prevodu vlast.nehnut. v k.ú. K.Chlmec na základe OVS a podmienok OVS Uznesenie č.499/2012

Hlasovania:

Názov
0033.pdf