18-2012 Dátum konania 22. 10. 2012 09:00

18-2012

Bod č. 16.i Zrušenie uzn. č. 44/2010 zo dňa 8. februára 2010 - Schválenie OVS na predaj areálu na Popradskej ulici 1 v Košiciach, schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Terasa, na Popradskej ulici 1 v Košiciach na základe OVS a podmienok OVS

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 65 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 76 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 76 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.1 1052 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 497 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
500 Zrušenie uzn. č. 44/2010 zo dňa 8. februára 2010 - Schválenie OVS na predaj areálu na Popradskej ulici 1 v Košiciach, schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Terasa, na Popradskej ulici 1 v Košiciach na základe OVS a podmienok OVS Uznesenie č.500/2012

Hlasovania:

Názov
0034.pdf