18-2012 Dátum konania 22. 10. 2012 09:00

18-2012

Bod č. 16.b Nájom pozemku v k. ú. Trebišov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 23 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 37 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 359 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
493 Nájom pozemku v k. ú. Trebišov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov Uznesenie č.493/2012

Hlasovania:

Názov
0027.pdf