19-2012 Dátum konania 17. 12. 2012 10:00

19-2012

Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 113 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 136 Kb Návrh VZN
Príloha Materiálu 63 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 72 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 101 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 39 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 71 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
508 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.508/2012

Hlasovania:

Názov
0009.pdf