19-2012 Dátum konania 17. 12. 2012 10:00

19-2012

Bod č. 17 Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska krízovej intervencie do funkcie

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 173 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
517 Vymenovanie riaditeľa Strediska krízovej intervencie do funkcie Uznesenie č.517/2012

Hlasovania:

Názov
0018.pdf