19-2012 Dátum konania 17. 12. 2012 10:00

19-2012

Bod č. 19.b Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Cejkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 79 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 90 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 863 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 270 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
520 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Cejkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.520/2012

Hlasovania:

Názov
0021.pdf