19-2012 Dátum konania 17. 12. 2012 10:00

19-2012

Bod č. 19.d Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Ardovo z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 66 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 79 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 357 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1130 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
522 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Ardovo z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Uznesenie č.522/2012

Hlasovania:

Názov
0023.pdf