20-2013 Dátum konania 25. 2. 2013 10:00

20-2013

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 20. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
523 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.523/2013

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf