20-2013 Dátum konania 25. 2. 2013 10:00

20-2013

Bod č. 8 Návrh na zmenu uzn. Zast.KSK č.464/2012 zo dňa 27.8.2012 Intenzita pomoci–spolufin.stredných škôl v zriaď.pôsobnosti samosprávneho kraja v rámci OP:Vzdel.,Prioritná os:1 Reforma systému vzdel. a odbornej prípravy,Opatr 1.1:Premena trad. školy na modernú

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 21 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 39 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 25 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 25 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
534 Zmena uzn. Zast.KSK č.464/2012 zo dňa 27.8.2012 Intenzita pomoci–spolufin.stredných škôl v zriaď.pôsobnosti samosprávneho kraja v rámci OP:Vzdel.,Prioritná os:1 Reforma systému vzdel. a odbornej prípravy,Opatr 1.1:Premena trad. školy na modernú Uznesenie č.534/2013

Hlasovania:

Názov
0013.pdf