20-2013 Dátum konania 25. 2. 2013 10:00

20-2013

Bod č. 7 Zrušenie uznesení č. 298/2011, 299/2011, 300/2011, 301/2011 a 302/2011 zo dňa 22.8.2011 a schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 39 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 15 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 35 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 38 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 33 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 24 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 25 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
528 Zrušenie uznesení č. 298/2011, 299/2011, 300/2011, 301/2011 a 302/2011 zo dňa 22.8.2011 Uznesenie č.528/2013
529 Schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - Cesty KSK 6 - Košice okolie - napojenie obcí na Košice Uznesenie č.529/2013
530 Schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - Cesty KSK 7 - Spišská Nová Ves - napojenie obcí na SNV a Gelnicu Uznesenie č.530/2013
531 Schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - Cesty KSK 8 - Trebišov -napojenie obcí na Trebišov a Sečovce Uznesenie č.531/2013
532 Schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - Cesty KSK 9 - Michalovce - napojenie obcí na Michalovce a Sobrance Uznesenie č.532/2013
533 Schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - Cesty KSK 10 - Rožňava - napojenie na Rožňavu Uznesenie č.533/2013

Hlasovania:

Názov
0007.pdf
0008.pdf
0009.pdf
0010.pdf
0011.pdf
0012.pdf