20-2013 Dátum konania 25. 2. 2013 10:00

20-2013

Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2012 a január 2013, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2012

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Hlavný dokument 291 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 304 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
525 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2012 a január 2013, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2012 Uznesenie č.525/2013

Hlasovania:

Názov
0004.pdf