20-2013 Dátum konania 25. 2. 2013 10:00

20-2013

Bod č. 13.a Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Michalovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 30 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 40 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 235 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 554 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
539 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Michalovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.539/2013

Hlasovania:

Názov
0018.pdf