20-2013 Dátum konania 25. 2. 2013 10:00

20-2013

Bod č. 13.c Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k. ú. Spišská Nová Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 21 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 46 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 39 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 331 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 799 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
541 Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k. ú. Spišská Nová Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.541/2013

Hlasovania:

Názov
0020.pdf