20-2013 Dátum konania 25. 2. 2013 10:00

20-2013

Bod č. 13.b Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Severné Mesto v Košiciach pre vlastníkov garáží

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 23 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 38 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 524 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 712 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
540 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Severné Mesto v Košiciach pre vlastníkov garáží Uznesenie č.540/2013

Hlasovania:

Názov
0019.pdf