20-2013 Dátum konania 25. 2. 2013 10:00

20-2013

Bod č. 13.d Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku v k. ú. Stráňany na ul. Školská 3 v Michalovciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 21 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 45 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 39 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 309 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 731 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
542 Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku v k. ú. Stráňany na ul. Školská 3 v Michalovciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.542/2013

Hlasovania:

Názov
0021.pdf