20-2013 Dátum konania 25. 2. 2013 10:00

20-2013

Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2012 a január 2013, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2012

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Hlavný dokument č.1 291 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument č.2 304 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
525 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2012 a január 2013, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2012 Uznesenie č.525/2013

Hlasovania:

Názov
0004.pdf